WAT IS COACHING?

Coaching is een partnerschap gericht op het verbeteren van prestaties, leren en persoonlijke of professionele ontwikkeling. Onder begeleiding van een professionele coach stelt u doelen, overwint u uitdagingen, ontwikkelt u vaardigheden, neemt u beslissingen en behaalt u de gewenste resultaten. Deze aanpak richt zich op het heden en de toekomst, met als doel uw prestaties en groei te optimaliseren.

BEWUSTZIJNSCOACHING

“Bewustzijnscoaching” is een vorm van ondersteuning die zich richt op het vergroten van persoonlijk bewustzijn.
Het is alsof je een persoonlijke begeleider hebt die je helpt jezelf beter te leren kennen en je leven te verbeteren. Samen onderzoeken we je gedachten, gevoelens en acties om te begrijpen wat je blokkeert.
Het doel is om je te helpen de dingen te veranderen die je tegenhouden, of dat nu in je persoonlijke of professionele leven is.
Het is een begeleiding naar een betere versie van jezelf.
Door de nadruk te leggen op bewustwording, nodig ik je ook uit om individuele verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van je eigen leven.

De eerste stap naar transformatie is bewustwording!

Isabella Carvalho Coach Keerbergen belgië
Isabella Carvalho Coach Keerbergen belgië

VOORDELEN VAN COACHING

  • Versterking van het zelfvertrouwen
  • Empowerment
  • Toename van vreugde en motivatie
  • Versterking van discipline
  • Duidelijke doelen
  • Realisatie van doelstellingen
  • Welzijn
  • Verbeterde zelfkennis
  • Worden de creator van je eigen leven
  • Betere communicatievaardigheden

 

Elk coachingstraject is uniek, en de voordelen kunnen variëren afhankelijk van de individuele behoeften en doelen van de cliënt.

Visie

Coaching is gebaseerd op de overtuiging dat elke persoon interne bronnen bezit om zijn eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Vanuit dit perspectief en via doeltreffende vragen help ik de cliënt door de mist te navigeren en helderheid in zijn leven te brengen.

Als coach sta ik klaar om de cliënt te ondersteunen, vragen te stellen en constructieve feedback te geven. Samen dagen we het perspectief van de cliënt uit en werken we aan het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn acties.
Ik werk met een structuur die een nieuw bewustzijn creëert over mogelijkheden die tot dan toe onbekend waren.
Er zijn talloze mogelijkheden beschikbaar op het gebied van wat we ons niet bewust zijn dat we niet bewust zijn.

Isabella Carvalho Coach Keerbergen belgië
Isabella Carvalho Coach Keerbergen belgië

MIJN MANIER

Zelfreflectie en introspectie: ik help cliënten om hun gedachten, emoties, overtuigingen en waarden te onderzoeken, wat leidt tot een groter zelfbewustzijn.

Doelen stellen: Gezamenlijk formuleren we heldere en specifieke doelstellingen, gericht op persoonlijke groei en de gewenste transformatie.

Blokkades en beperkende patronen identificeren: Ik werk met de cliënten bij het identificeren en overwinnen van gedachtepatronen, beperkende overtuigingen en zelfsaboterende gedragingen die hun vooruitgang in de weg kunnen staan.

Strategieën en actieplannen ontwikkelen: ik ondersteun cliënten bij het creëren van praktische strategieën en actieplannen om hun doelen te bereiken en positieve veranderingen in hun leven door te voeren.

Ondersteuning en motivatie bieden: Ik bied een ondersteunende, aanmoedigende en verantwoordelijke omgeving om de cliënt te helpen in zijn transformatieproces.

COACHING EN BEWUSTZIJN

WAT KENMERKT ONZE COACHING

Partnerschap

In een coachingrelatie fungeert de coach als gids, die ondersteuning biedt en structuur aanbrengt.

Focus op de cliënt

Coaching past zich aan aan de unieke behoeften en doelen van de cliënt, waarbij erkend wordt dat de cliënt de expert is van zijn eigen leven.

Meetbare doelen en resultaten

Wanneer doelen helder zijn, stelt coaching meetbare doelen vast, met nadruk op de vooruitgang en groei van de cliënt.

Stimulatie van zelfbewustzijn

Coaching bevordert reflectie over overtuigingen, waarden, krachten en obstakels, waardoor zelfbewustzijn wordt gestimuleerd. Dit helpt bij het identificeren van obstakels en triggers.

Benadrukken van actie en verantwoordelijkheid

Coaching legt de nadruk op de acties en verantwoordelijkheid van de cliënt, die wordt aangemoedigd om concrete stappen te zetten en keuzes en resultaten te aanvaarden.

Coaching versus therapie

Coaching richt zich op het heden en de toekomst, gericht op groei en het bereiken van doelen, terwijl therapie zich bezighoudt met psychologische of emotionele problemen uit het verleden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur en prijs van een sessie

Tussen 60 en 75 minuten
60€

Locatie

Sessies vinden plaats online of in persoon in Keerbergen (België).

Aantal sessies

Het voorgestelde traject omvat 6 sessies
Het is mogelijk om meer of minder sessies te doen, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek