WAT IS FAMILIEBEMIDDELING?

Familiebemiddeling is een constructieve benadering voor het oplossen van conflicten  binnen de familie. Het omvat de tussenkomst van een neutrale derde partij, de bemiddelaar, om de communicatie te vergemakkelijken en de betrokken partijen te helpen duurzame oplossingen te vinden. Het uiteindelijke doel is om wederzijds begrip te herstellen en conflicten op vreedzame wijze op te lossen.

De nadruk ligt op open communicatie en wederzijds respect. 


Soms kan een conflict zo ver escaleren dat niemand meer luistert. De boodschap komt niet over of wordt vervormd. We belanden in een houding van aanval/verdediging die alles blokkeert. De bemiddelaar faciliteert de communicatie en moedigt de partijen aan om zelf een oplossing te ontwikkelen. Onderliggende zorgen en belangen worden onderzocht en verduidelijkt, wat leidt tot een beter wederzijds begrip. Door middel van geweldloze communicatie bereiken we een productieve en constructieve dialoog.

Isabella Carvalho Coach Keerbergen belgië

VIND DE OPLOSSING DIE BIJ JE PAST

Als je een conflictueuze periode doormaakt, of je nu een stel bent, ex-partners, ouder, broer, zus, vriend, of in elke andere relatie, ben ik er voor jou. Je zoekt bewust naar een oplossing voor je situatie, en ik ben bereid je te begeleiden

Of het nu gaat om het herstellen van de communicatie, het ondersteunen van koppels tijdens een scheiding, of individuele sessies waarin je aan jezelf of je relatie wilt werken, ik bied een gastvrije ruimte die is afgestemd op jouw behoeften. Je bent niet alleen op deze reis; laten we samen de beste oplossing voor jou vinden.

VISIE

Als bemiddelaar zet ik me in om een ruimte te creëren waarin conflicten begrepen en constructief opgelost kunnen worden.

Mijn benadering is eenvoudig: neutraliteit, verantwoordelijkheid en diep respect voor iedereen. Ik luister aandachtig, verhelder perspectieven en bevorder verandering.
Bij mij worden emoties met zorg verwelkomd. Met geweldloze communicatietechnieken moedig ik mensen aan om te spreken en te luisteren vanuit hun hart, met empathie voor de andere en voor zichzelf.


Ik zie bemiddeling als een vreedzaam alternatief voor gerechtelijke procedures. In de rechtbank verliezen we vaak onze stem, worden onze emoties publiekelijk blootgesteld, en oplossingen worden niet gezamenlijk gecreëerd maar door de rechter opgelegd. Ik beschouw familiebemiddeling als een middel om vrede en welzijn te bevorderen. Ik geloof dat elk conflict opgelost kan worden zolang de betrokken elkaars behoeften en belangen begrijpen en respecteren. 

De focus ligt niet op wat er gezegd wordt, maar op hoe het gezegd wordt.

Door samen te werken aan empathie, actief luisteren en positieve communicatie, kunnen we blijvende oplossingen vinden die iedereen tevreden stellen!

DE VOORDELEN VAN FAMILIBEMMIDELING

1. Tijds- en Kostenbesparing : Vermijd de financiële en tijdsgerelateerde kosten die gepaard gaan met traditionele juridische procedures.

2. Privacy Gewaarborgd : Alles wat tijdens de mediatie wordt besproken, blijft vertrouwelijk.

3. Vrijwillige Deelname Je bepaalt zelf of je meedoet en kunt op elk moment stoppen.

4. Samen Gecreëerde Oplossingen : De afspraken komen tot stand in overleg, wat duurzame oplossingen oplevert.

5. Herstel van Communicatie : Mediatie bevordert open gesprekken en helpt familiebanden te herstellen.

6. Flexibel : Geschikt voor diverse situaties, van stellen tot ouders en kinderen.

7. Behoud van Relaties : Door juridische confrontaties te vermijden, helpt mediatie familierelaties te behouden en beperkt zo emotionele schade.

8. Focus op Individuele Behoeften : Mediatie houdt rekening met de specifieke behoeften en belangen van elke partij, en bevordert zo een persoonlijke benadering.

Ontdek deze voordelen voor een positieve en blijvende oplossing van familieconflicten.

FAMILIEBEMIDDELING

KENMERKEN

Vrijwilligheid

Bemiddeling is gebaseerd op de vrijwillige deelname, zodat iedereen actief betrokken is bij het oplossen van conflicten.

Vertrouwelijkheid

Wat tijdens de bemiddeling wordt besproken, blijft vertrouwelijk. De informatie van elke partij wordt veilig bewaard.

Onpartijdigheid

Bemiddelaars handelen neutraal en eerlijk, waardoor een evenwichtige dialoog ontstaat tussen alle betrokkenen.

Herstel van communicatie

Familiebemiddeling legt de nadruk op open communicatie en wederzijds respect. De bemiddelaar faciliteert het proces en moedigt de partijen aan om zelf oplossingen te vinden.

Zoeken naar consensusoplossingen

Gedurende het proces wordt gestreefd naar oplossingen waar alle betrokkenen achter staan. Ieders inbreng is van waarde.

Duurzame conflictoplossing

De bemiddeling helpt bij het verhelderen van doelen en herstellen van communicatie voor blijvende oplossingen. Het doel is vreedzaam conflictbeheer door communicatie en begrip te bevorderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur en prijs van een sessie

Intake: 90 minuten, 100€
Koppelsessie: 75 minuten, 100€
Privésessie: 60 minuten, 60€

Locatie

De sessies vinden plaats online of in persoon in Keerbergen (België).

Aantal sessies

Gemiddeld 3 tot 5 sessies (afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de cliënten).
Deze cijfers zijn indicatief en variëren in werkelijkheid sterk per individueel geval.