LEGAL NOTICE

  1. EIGENDOM EN PUBLICATIE VAN DE WEBSITE HTTPS://ISABELLA-CARVALHO.COM

Deze website wordt gepubliceerd door Isabella Carvalho
E-mail: contact[at]isabella-carvalho.com
BE0736.565.936 

  1. CREATIE EN HOSTING VAN DE WEBSITE HTTPS://ISABELLA-CARVALHO.COM

Creatie en ontwikkeling: Aska Digital
E-mail: contact[at]aska-digital.com
Website: https://aska-digital.com/

De hosting van de website wordt verzorgd door het bedrijf OVH.

  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1) Gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die we verzamelen zijn bedoeld om communicatie en uitwisseling van informatie met de bezoekers van de site mogelijk te maken. De informatie die u ons verstrekt via onze formulieren is uitsluitend bedoeld voor het gebruik van Isabella Carvalho, en ze worden uitsluitend verzameld met als doel u beter te leren kennen en u beter van dienst te zijn.

Ze zullen noch verkocht noch doorgegeven worden aan derden.

Isabella Carvalho garandeert de vertrouwelijkheid van de op de site geregistreerde informatie. De adressen en persoonlijke gegevens van bezoekers verschijnen op geen enkel moment.

3.2) Recht op toegang

Overeenkomstig de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van de op u betrekking hebbende informatie. Als u dit recht wilt uitoefenen en communicatie van de op u betrekking hebbende informatie wilt verkrijgen, neem dan contact op met:

Isabella Carvalho E-mail: contact[at]isabella-carvalho.com

  1. COOKIES

Voor statistische analyse-doeleinden willen we een cookie op uw computer implanteren. Een cookie slaat informatie op over de navigatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u heeft bekeken, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken. De duur van de opslag van deze informatie op uw computer is 3 jaar.

Wij informeren u dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van “cookies” door uw browser te configureren via de menu’s “tools” en “options”.

  1. AUTEURSRECHT

Het geheel van deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden aan Isabella Carvalho, inclusief voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische representaties.

De reproductie van geheel of gedeeltelijk van deze site op welk medium dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur.

  1. VERANTWOORDELIJKHEID

De uitgevers en auteurs van de site https://isabella-carvalho.com/ kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de verspreide informatie of voor technische problemen die zich voordoen op de site en op alle andere sites waarnaar we links leggen, of voor enige interpretatie van de gepubliceerde informatie op deze sites, evenals voor de gevolgen van hun gebruik.